RALLY PROGRAM

PRELIMINARY PROGRAM | PROGRAM RAJDU

27.09.2019 FRIDAY
PIĄTEK

- Publication of Supplementary Regulations
- Publikacja Regulaminu Uzupełniającego

- Opening date for entries
- Otwarcie zgłoszeń

Official organizer website
Oficjalna strona internetowa organizatora
10.10.2019 THURSDAY
CZWARTEK
- Closing date for entries – 1st term
- Zamknięcie 1 terminu zgłoszeń
Organiser office
Biuro organizatora
13.10.2019 SUNDAY
NIEDZIELA
- Closing date for entries
- Zamknięcie zgłoszeń
Organiser office
Biuro organizatora
15.10.2019 TUESDAY
WTOREK

- Publication of entry list
- Publikacja listy zgłoszeń

- Publication of administrative checks schedule
- Publikacja harmonogramu odbioru administracyjnego

- Publication of scrutineering schedule
- Publikacja harmonogramu badania kontrolnego przed rajdem

Official organizer website
Oficjalna strona internetowa organizatora
18.10.2019 FRIDAY
PIĄTEK
13:00–20:30 - Working hours of Rally Office
- Godziny pracy Biura Zawodów
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
13:00–20:30 - Working hours of Press Office
- Godziny pracy Biura Prasowego
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
14:00–19:00 - Administrative checks
- Odbiór administracyjny
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
15:00–20:00 - Scrutineering- BK-1, sealing and marking, Tracking system installation assembly
- Badanie kontrolne przed rajdem - BK-1, plombowanie, znakowanie, montaż
Service Park P.O.W. Camps Museum
Park Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich
20:15 - 1st Meeting of Stewards Panel
- 1 posiedzenie ZSS
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
20:45 - Publication of list of Competitors
- Crews authorised to start / Publikacja listy Zawodników / Załóg dopuszczonych do startu
Official notice board / Official rally website
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona internetowa rajdu
20:45 - Publication of starting list to Leg 1
- Publikacja listy startowej do Etapu 1
Official notice board / Official rally website
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona internetowa rajdu
21:00 - Obligatory briefing for Competitors
- Obozwiązkowa odprawa dla Zawodników
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
19.10.2019 SATURDAY
SOBOTA
08:00–20:30 - Working hours of Rally Office
- Godziny pracy Biura Zawodów
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
08:00–20:30 - Working hours of Press Office
- Godziny pracy Biura Prasowego
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
08:00 - TC 0 - Rally Start
- TC 0 - Startu Rajdu
Service Park P.O.W. Camps Museum
Park Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich
19:50 - Leg 1 Finish
- Meta Etapu 1
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
20:20 - Publication of Starting List to Section 2 Official notice board / Official rally website
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona internetowa rajdu
20.10.2019 SUNDAY
NIEDZIELA
08:00–16:30 - Working hours of Rally Office
- Godziny pracy Biura Zawodów
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
08:00–16:30 - Working hours of Press Office
- Godziny pracy Biura Prasowego
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
08:00 - Leg 2 Start
- Start Etapu 2
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
15:00 - Rally Finish
- Meta Rajdu
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
15:00 - Final checks, GPS Tracking system removal
- Badanie kontrolne po rajdzie–BK-2
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
15:30 - Provisional Rally Classification publication
- Publikacjia klasyfikacji prowizorycznej
Official results board
- Oficjalna tablica wyników
16:00 - Final Rally Classification publication
- Publikacja klasyfikacji końcowej
Official results board
Oficjalna tablica wyników
16:00 - Prize Griving Ceremony
- Ceremonia Rozdania Nagród
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich

* All information can be changed without notice. For information purpose only!

RALLY REPLAY