PRELIMINARY PROGRAM | PROGRAM RAJDU

17.03.2020 TUESDAY
WTOREK

- Publication of Supplementary Regulations
- Publikacja Regulaminu Uzupełniającego

- Opening date for entries
- Otwarcie zgłoszeń

Official organizer website
Oficjalna strona internetowa organizatora
19.04.2020 SUNDAY
NIEDZIELA
- Closing date for entries
- Zamknięcie zgłoszeń
Organiser office
Biuro organizatora
22.04.2020 WEDNESDAY
ŚRODA

- Publication of entry list
- Publikacja listy zgłoszeń

- Publication of administrative checks schedule
- Publikacja harmonogramu odbioru administracyjnego

- Publication of scrutineering schedule
- Publikacja harmonogramu badania kontrolnego przed rajdem

Official organizer website
Oficjalna strona internetowa organizatora
01.05.2020 FRIDAY
PIĄTEK
- Administrative checks
- Odbiór administracyjny
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
- Scrutineering- BK-1, sealing and marking, Tracking system installation assembly
- Badanie kontrolne przed rajdem - BK-1, plombowanie, znakowanie, montaż
Service Park P.O.W. Camps Museum
Park Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich
- 1st Meeting of Stewards Panel
- 1 posiedzenie ZSS
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
- Publication of list of Competitors
- Crews authorised to start / Publikacja listy Zawodników / Załóg dopuszczonych do startu
Official notice board / Official rally website
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona internetowa rajdu
- Publication of starting list to Leg 1
- Publikacja listy startowej do Etapu 1
Official notice board / Official rally website
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona internetowa rajdu
- Obligatory briefing for Competitors
- Obozwiązkowa odprawa dla Zawodników
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich
02.05.2020 SATURDAY
SOBOTA
-TC 0 - Rally Start
- TC 0 - Startu Rajdu
Service Park P.O.W. Camps Museum
Park Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich
- Leg 1 Finish
- Meta Etapu 1
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
- Publication of Starting List to Section 2 Official notice board / Official rally website
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona internetowa rajdu
03.05.2020 SUNDAY
NIEDZIELA
- Leg 2 Start
- Start Etapu 2
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
- Rally Finish
- Meta Rajdu
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
- Final checks, GPS Tracking system removal
- Badanie kontrolne po rajdzie–BK-2
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum
Park Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich
- Provisional Rally Classification publication
- Publikacjia klasyfikacji prowizorycznej
Official results board
- Oficjalna tablica wyników
- Final Rally Classification publication
- Publikacja klasyfikacji końcowej
Official results board
Oficjalna tablica wyników
- Prize Griving Ceremony
- Ceremonia Rozdania Nagród
P.O.W. Camps Museum
Muzeum Obozów Jenieckich

* All information can be changed without notice. For information purpose only!